Month: September 2022

มิกเซอร์
Entertainment Lifestyle

มิกเซอร์ องค์ประกอบระบบเสียงดีๆ ที่ต้องใช้ให้ถูกงานมีกี่แบบ

มิกเซอร์ องค์ประกอบระบบเสียงดีๆ ที่ต้องใช้ให้ถูกงานมีกี่แบบ

คำว่ามิกเซอร์ในระบบเครื่องเสียงและการจัดการระบบเสียง เป็นส่วนสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าเครื่องขยายเสียงหรือลำโพง เพราะในการจัดการระบบเสียง Sound engineer จำเป็นต้องใช้มิกเซอร์มาเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสัญญาณเสียงที่มาจากแหล่งต้นกำเนิดเสียงหรือไมโครโฟน เพื่อนำมาปรับปรุงแต่งเสียงให้มีให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นผ่านกลับไปสู่เครื่องขยายเสียงส่งต่อไปยังลำโพงตามลำดับ   มิกเซอร์ คืออะไร มิกเซอร์ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คอยทำหน้าที่เก็บรวบรวมสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมาผสมผสาน และปรุงแต่งเสียงให้ได้มีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถแต่งรายละเอียดของสัญญาณเสียง เช่นปรับโทนเสียง  ปรับเพิ่มหรือลดสัญญาณเสียง และปรับหาความสมดุลของสัญญาณเสียงให้มีความเสถียรและสมจริงที่สุด นอกจากนี้เรายังพบเห็นมิกเซอร์ตามท้องตลาด ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท นั่นก็คือ analog mixer, Digital Mixer และ Power mixer โดยมิกเซอร์ทั้ง[...]