Day: May 23, 2022

Lifestyle

air filter ปั๊มลม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ยี่ห้อไหนดี

air filter ปั๊มลม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ยี่ห้อไหนดี
air filter ปั๊มลม

air filter ปั๊มลม คือ ตัวกรองอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของลม ที่ออกมาจากปั๊มลมเพราะลมที่ได้นั้นอาจยังไม่สะอาดมากพอ ถูกปะปนไปด้วยฝุ่นละออง ไอน้ำหรือน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ ลดมูลค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ลง บางครั้งอาจสร้างความเสียหายมากมายมหาศาล โดยเฉพาะกับสินค้าที่บอบบาง เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ฮาร์ดดิส เป็นต้น air filter ปั๊มลมทำงานอย่างไร ลมที่ผ่านคลีบบังคับหรือเรียกว่า Air In เข้าไปจะทำให้ลมเกิดการหมุนวน ฝุ่นละอองและน้ำที่หมักกว่าลมจะถูกเหวี่ยงให้เข้าไปปะทะกับหลอดแก้ว ไหลลงสู่เครื่องกรองอากาศด้านล่าง หรือตัวกรองลมดักน้ำ เมื่อปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น[...]