Day: April 9, 2022

Lifestyle

5 คำถามต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนสมัครงาน 

5 คำถามต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนสมัครงาน 
สมัครงาน

เชื่อว่าคนที่เคยทำงานมาก่อนหรือเปลี่ยนงานบ่อย ๆ คุณต้องเคยมีประสบการณ์แน่นอนว่าสมัครงานไปแล้วเริ่มต้นทำงานได้ทำไมไม่เป็นอย่างที่คิด ไม่ตอบโจทย์ตัวเอง สาเหตุนั้นเพราะคุณยังไม่ได้เช็กความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงก่อนสมัครงาน ทำให้เมื่อมีโอกาสเข้าทำงานแล้วพบกับปัญหาที่ไม่คาดคิด อย่างนั้นวันนี้จึงเราชวนมาเช็ค 5 คำถามที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนสมัครงาน มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้การสมัครงานครั้งหน้าของคุณได้งานตรงใจ  5 คำถามต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนสมัครงาน  1. คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรที่อยากทำงานมากน้อยแค่ไหน แนะนำว่าคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าองค์กรที่สนใจนั้นตอบโจทย์คุณในด้านใดบ้าง เช่น ตำแหน่งงานที่คุณสนใจ มีสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการ เหล่านี้คุณต้องเช็กให้รอบด้าน  2. สถานที่ทำงาน เพื่อให้คุณเช็กว่าคุณพร้อมสำหรับการเดินทางไปทำงานหรือไม่ เพราะบ่อยครั้งมีหลายคนเมื่อได้งานแล้วมักมีปัญหาการเดินทางในภายหลัง ยิ่งในยุคค่าน้ำมันแพง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงก็ยิ่งสร้างความลำบากใจได้ในอนาคต  3. ความก้าวหน้าในอนาคต เป็นสิ่งที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนสมัครงาน เพื่อให้คุณได้มีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองและเลื่อนขั้นเปลี่ยนตำแหน่ง  [...]